Mediavormgever Monthly

Dit schooljaar ben ik begonnen met een nieuwe opdracht, die opdracht was het tijdschrift Mediavormgever Monthly. Het is een tijdschrift van studenten voor ouders, collega’s, studiekiezers en stage adressen. Het doel van dit magazine is om te laten zien wat er allemaal op de opleiding gebeurd en wat we nu eigenlijk allemaal doen als Mediavormgevers. […]